Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Uczelniana Komisja ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia

kadencja 2012-2016

 

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek

Członkowie:

- dr hab. Cezary Kwiatkowski - Wydział Agrobioinżynierii
- prof. dr hab. Cezary Kowalski - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
- prof. dr hab. Joanna Barłowska - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
- prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- dr hab. Izabela Kuna-Bronowska - Wydział Inżynierii Produkcji
- prof. dr hab. Waldemar Gustaw - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
- dr hab. Jolanta Molas - Wydział Biogospodarki
- mgr inż. Anna Woźniak
- dr inż. Renata Reszka-Dyrka
- dr inż. Waldemar Lebiedowicz
- Maciej Szymczuk

 

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Halina Buczkowska

Członkowie:

- dr hab. Leszek Rachoń - Wydział Agrobioinżynierii
- prof. dr hab. Marta Kankofer - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
- prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
- dr hab. Paweł Szot - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- prof. dr hab. Zofia Hanusz - Wydział Inżynierii Produkcji
- dr hab. Urszula Pankiewicz - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
- dr hab. Roamn Prażak - Wydział Biogospodarki
- mgr Grażyna Roguska
- Magdalena Ćwirta
- mgr Maciej Sykut
- mgr Dominik Kwaśniak
- mgr Lech Szafrański

 

 

wstecz