Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Uczelniana Komisja ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia

kadencja 2016-2020

Uczelniana Komisja ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia została powołana zarządzeniem Rektora nr 45 z dnia 8 listopada 2016 r. 

 

Przewodniczący Komisji

dr hab. Urszula Kosior-Korzecka

 

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

Przewodniczący:
dr hab. Paweł Glibowski

Członkowie:

- dr hab. Cezary Kwiatkowski prof. nadzw. - Wydział Agrobioinżynierii
- dr hab. Iwona Puzio - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
- prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek - Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
- dr hab. Bożena Denisow - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- dr hab. Izabela Kuna-Broniowska - Wydział Inżynierii Produkcji
- dr hab. Magdalena Polak-Berecka - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
- mgr inż. Anna Woźniak
- dr inż. Renata Reszka-Dyrka
- dr Marek Chmielewski

- Damian Kapusta

 

Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia

Przewodniczący:
dr hab. Urszula Kosior-Korzecka

Członkowie:

- dr hab. Leszek Rachoń - Wydział Agrobioinżynierii
- dr hab. Roman Dąbrowski - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
- dr hab. Krzysztof Olszewski - Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
- dr hab. Agata Konarska - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- dr hab. Paweł Sobczak - Wydział Inżynierii Produkcji
- dr inż. Agnieszka Latoch - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
- mgr Joanna Rączkiewicz
- Damian Kapusta
- mgr Marta Kozak
- mgr Dominik Kwaśniak
- mgr inż. Patrycja Kwiatosz 

 

 

wstecz