Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komisja Oceniająca Uczelni

na kadencję 2012-2016

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Andrzej Borowy

 

Przedstawiciele nauczycieli:

- dr hab. Maria Chrząstek - Wydział Agrobioinżynierii
- prof. dr hab. Grażyna Ziółkowska - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

- dr hab. Iwona Janczarek - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

- dr hab. Bożena Denisow - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- prof. dr hab. Franciszek Kluza - Wydział Inżynierii Produkcji

- dr hab. Maciej Nastaj - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 

 

wstecz