Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komisja Oceniająca Uczelni

na kadencję 2016-2020

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Eugeniusz Grela

 

Przedstawiciele nauczycieli:

- dr hab. Grażyna Żukowska - Wydział Agrobioinżynierii
- dr hab. Marek Szczubiał - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

- dr hab. Tomasz Mieczan - Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

- prof. dr hab. Bożena Łagowska - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- dr hab. Renata Rózyło - Wydział Inżynierii Produkcji

- dr hab. Michał Świeca - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

wstecz