Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Odwoławcza Komisja Oceniająca Uczelni

na kadencję 2016-2020

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

 

Przedstawiciele nauczycieli:

- dr hab. Marzena Brodowska - Wydział Agrobioinżynierii
- prof. dr hab. Krzysztof Kostro - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

- dr hab. Ewa Januś - Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

- prof. dr hab. Helena Łabuda - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- dr hab. Halina Pawlak - Wydział Inżynierii Produkcji

- dr hab. Adam Waśko - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

wstecz