Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komisja Inwentaryzacyjna

Powołana na okres od 1.10.2013r. - 31.12.2016 r.

Przewodnicząca:
mgr Teresa Rusinek

Członkowie:

- mgr inż. Wojciech Kamiński

- dr inż. Rafał Magdziak

- mgr inż. Bartłomiej Orzechowski

- mgr inż. Krystyna Sajewicz

- mgr inż. Wojciech Skiba

 

wstecz