Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

na kadencję 2012-2016

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Andrzej Wernicki - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

 

Przedstawiciele nauczycieli:

- prof. dr hab. Halina Smal - Wydział Agrobioinżynierii
- dr wet. Maciej Orzelski - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

- dr hab. Brygida Ślaska prof. nadzw. - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

- dr hab. Krystyna Pudelska prof. nadzw. - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- dr inż. Tomasz Oniszczuk - Wydział Inżynierii Produkcji

- dr Monika Kordowska-Wiater - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

- dr hab. Barbara Skwaryło-Bednarz - Wydział Biogospodarki

 

Przedstawiciele studentów, po jednym z każdego Wydziału, powoływani są na okres jednego roku.

 

 

wstecz