Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

na kadencję 2016-2020

Przewodniczący:

dr hab. Anna Szymanowska prof. nadzw. 

 

Przedstawiciele nauczycieli:

- prof. dr hab. Hanna Klikocka- Wydział Agrobioinżynierii
- prof. dr hab. Marcin Arciszewski - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

- dr hab. Iwona Rozempolska-Rucińska - Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

- dr hab. Krystyna Pudelska prof. nadzw. - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- dr hab. Katarzyna Kozłowicz - Wydział Inżynierii Produkcji

- dr Monika Kordowska-Wiater - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 

 

Przedstawiciele studentów, po jednym z każdego Wydziału, powoływani są na okres jednego roku.

 

w roku akademickim 2016/2017 powołani zostali:

- Paulina Lipka

- Adam Sędkowski

- Konrad Grzesiuk

- Paula Poleszak

- Łukasz Wiater

- Justyna Bochnak

wstecz