Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

na kadencję 2012-2016

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Franciszek Kluza - Wydział Inżynierii Produkcji

 

Przedstawiciele nauczycieli:

- prof. dr hab. Bogusław Sawicki - Wydział Agrobioinżynierii
- dr hab. Ireneusz Balicki prof. nadzw. - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

- dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

- prof. dr hab. Bohdan Dobrzański - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski - Wydział Inżynierii Produkcji

- dr Małgorzata Materska - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

- dr Teresa Wyłupek - Wydział Biogospodarki

 

Przedstawiciele studentów, po jednym z każdego Wydziału, powoływani są na okres jednego roku.

 

wstecz