Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

na kadencję 2016-2020

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Hanna Bis-Wencel

 

Przedstawiciele nauczycieli:

- dr hab. Joanna Hawlena - Wydział Agrobioinżynierii
- dr hab. Leszek Guz - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

- dr hab. Andrzej Junkuszew - Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

- prof. dr hab. Bohdan Dobrzański - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- dr hab. Stanisław Parafiniuk - Wydział Inżynierii Produkcji

- dr Monika Michalak-Majewska - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 

 

Przedstawiciele studentów, po jednym z każdego Wydziału, powoływani są na okres jednego roku.

 

W roku akademickim 2016/2017 powołani zostali:

- Joanna Chwedczuk

- Katarzyna Piasek

- Sylwia Paprocka

- Kamila Kostka

- Michał Dzieciuch

- Joanna Cieślikowska

wstecz