Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

na kadencję 2012-2016

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Grzegorz Zięba - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

 

Przedstawiciele nauczycieli:

- prof. dr hab. Wanda Kociuba - Wydział Agrobioinżynierii
- dr hab. Wojciech Łopuszyński - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

- dr hab. Mariusz Florek - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

- dr hab. Elżbieta Patkowska - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- dr hab. Mariusz Szymanek - Wydział Inżynierii Produkcji

- dr Tadeusz Paszko - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

- dr Aleksandra Głowacka - Wydział Biogospodarki

 

Przedstawiciele doktorantów, po jednym z każdego Wydziału, powoływani są na okres jednego roku.

 

wstecz