Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

na kadencję 2016-2020

Przewodniczący:

dr hab. Bartosz Sołowiej

 

Przedstawiciele nauczycieli:

- dr hab. Aleksandra Głowacka - Wydział Agrobioinżynierii
- dr hab. Wojciech Łopuszyński - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

- dr hab. Krzysztof Olszewski - Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

- dr hab. Edyta Górska-Drabik - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- dr hab. Rafał Nadulski - Wydział Inżynierii Produkcji

- dr Anna Stój - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 

 

Przedstawiciele doktorantów, po jednym z każdego Wydziału, powoływani są na okres jednego roku.

 

W roku akademickim 2016/2017 powołani zostali:

- Paweł Gierasimiuk

- Paweł Łyp

- Aleksandra Łoś

- Klaudia Magierowicz

- Monika Pilipiuk

- Marcelina Olszak

wstecz