Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

na kadencję 2012-2016

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich została powołana na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 13/2012-2013 z dnia 23 listopada 2012 r.

 

SKŁAD:

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Zygmunt Wrona
Z-ca Przewodniczącego:
Prof. dr hab. Janusz Wiśniewski

Przedstawiciele nauczycieli:

- prof. dr hab. Janusz Wiśniewski - Wydział Agrobioinżynierii
- dr hab. Alicja Szwed - Wydział Agrobioinżynierii
- prof. dr hab. Zygmunt Wrona - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
- prof. dr hab. Jadwiga Jaworska-Adamu - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

- prof. dr hab. Antoni Brodacki - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
- dr hab. Jolanta Król - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

- prof. dr hab. Irena Kiecana - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- dr Iwona Szot - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak - Wydział Inżynierii Produkcji
- dr Marek Ścibisz - Wydział Inżynierii Produkcji

- prof. dr hab. Irena Perucka - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
- dr Aldona Sobota - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

- prof. dr hab. Bogdan Kościk - Wydział Biogospodarki
- dr Dariusz Juszczak - Wydział Biogospodarki
- mgr Lechosław Kawecki - jednostki międzywydziałowe
- Joanna Inglot - przedstawiciel studentów
- Kamila Pawłowska - przedstawiciel studentów
 

wstecz