Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

na kadencję 2016-2020

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich została powołana na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 6/2016-2017 z dnia 28 października 2016r.

 

 

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Cezary Kowalski

Z-ca Przewodniczącego:
Prof. dr hab. Waldemar Gustaw


Przedstawiciele nauczycieli:

- prof. dr hab. Aleksandra Badora - Wydział Agrobioinżynierii
- prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz-Kowalska - Wydział Agrobioinżynierii
prof. dr hab. Cezary Kowalski - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
- dr hab. Krzysztof Tomczuk prof. nadzw. - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

- prof. dr hab. Antoni Brodacki - Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
- dr hab. Mirosław Karpiński - Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

- prof. dr hab. Marzena Błazewicz-Woźniak - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- dr Iwona Szot - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- prof. dr hab. Dariusz Dziki - Wydział Inżynierii Produkcji
- dr inz. Marek Ścibisz - Wydział Inżynierii Produkcji

- prof. dr hab. Waldemar Gustaw - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
- dr inz. Anna Jakubczyk - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
- mgr Joanna Rączkiewicz - jednostki pozawydziałowe
- Marcin Mioduszewski - przedstawiciel studentów
- Paulina Lipka - przedstawiciel studentów

wstecz