Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

na kadencję 2012-2016

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 

Przedstawiciele nauczycieli:

- dr hab. Danuta Urban prof. nadzw. - Wydział Agrobioinżynierii
- dr Dorota Różańska - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

- dr hab. Renata Klebaniuk prof. nadzw. - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

- dr hab. Elżbieta Pogroszewska prof. nadzw. - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- dr hab. Stanisław Skonecki prof. nadzw. - Wydział Inżynierii Produkcji

- dr Magdalena Polak-Berecka - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

- dr hab. Roman Prażak - Wydział Biogospodarki

 

Przedstawiciele doktorantów, po jednym z każdego Wydziału, powoływani są na okres jednego roku.

 

wstecz