Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl


Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

na kadencję 2016-2020

Przewodniczący:

dr hab. Magdalena Polak-Berecka

 

Przedstawiciele nauczycieli:

- dr hab. Dariusz Staszczak - Wydział Agrobioinżynierii
- dr hab. Krzysztof Tomczuk prof. nadzw. - Wydział Medycyny Weterynaryjnej

- dr hab. Piotr Skałecki - Wydział Biologii, Nauk o Zwierzetach i Biogospodarki

- dr hab. Katarzyna Dzida - Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- dr hab. Mariusz Szymanek - Wydział Inżynierii Produkcji

- dr Małgorzata Kostecka - Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 

 

Przedstawiciele doktorantów, po jednym z każdego Wydziału, powoływani są na okres jednego roku.

 

W roku akademickim 2016/2017 powołani zostali:

- Agata Kobyłka

- Ewa Laskowska

- Małgorzata Dylewska

- Natalia Skubij

- Krzysztof Mazurek

- Paulina Kęska

wstecz