Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Biuro Rektora

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  tel. 81-445-66-77,81-445-68-68, 81-445-60-66, fax 81-533-35-49
  e-mail: biuro.rektora@up.lublin.pl
  p.o. Kierownika Biura: mgr Danuta Sawa, p.o. Kierownika Biura Rektora
  tel. 81-445-60-66, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • mgr Agnieszka Gołębiowska, specjalista, tel. 81-445-68-68, e-mail
  • mgr inż. Bożena Okoń, starszy specjalista, tel. 81-445-66-77, e-mail
  • mgr Emilia Pajer, starszy referent, tel. 81-445-67-90, e-mail
  • mgr Małgorzata Szlachetka, specjalista, tel. 81-445-67-90, e-mail