Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Zespół Radców Prawnych

  Akademicka 13, 20-950 Lublin
  tel. 81-445-65-21
  Kierownik: mgr Maria Bielak-Podkówka, Koordynator Zespołu Radców Prawnych
  tel. 81-445-65-21, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • mgr Maria Pilch-Cebula, radca prawny, tel. 81-445-65-21