Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Samodzielne stanowisko audytora wewnętrznego

  Akademicka 15, 20-950 Lublin
  tel. 81-445-67-40
  Kierownik: dr inż. Jerzy Bartoszcze, Samodzielne Stanowisko Audytora Wewnętrznego
  tel. 81-445-67-40, e-mail

  Pozostali pracownicy