Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Dział Spraw Pracowniczych

  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
  tel. 81-445-66-09
  e-mail: barbara.radko@up.lublin.pl
  Kierownik Działu: mgr inż. Barbara Radko, Kierownik Działu
  tel. 81-445-66-09

  Jednostki podległe

  Pozostali pracownicy

  • mgr Małgorzata Bień, Kierownik Sekcji w Dziale, tel. 81-445-69-11, e-mail / Dział Spraw Pracowniczych- Sekcja Spraw Socjalnych
  • mgr Marta Daniluk, specjalista, tel. 81-445-66-39, e-mail
  • mgr Ewa Drewniak, starszy specjalista, tel. 81-445-66-06, e-mail
  • mgr Ewelina Giżka, starszy referent, tel. 81-445-66-33, e-mail
  • mgr.inż. Elżbieta Kukuryka, starszy specjalista, tel. 81-445-65-39, e-mail
  • mgr Agnieszka Mandziarz, starszy referent, tel. 81-445-66-33, e-mail
  • mgr inz. Elżbieta Ostrowska, starszy specjalista, tel. 81-445-67-10, e-mail
  • mgr inż. Beata Pietras-Baran, specjalista, tel. 81-445-66-06, e-mail
  • Bożena Podgórska, starszy referent, tel. 81-445-69-11 / Dział Spraw Pracowniczych- Sekcja Spraw Socjalnych
  • mgr Dorota Zaleska, specjalista , tel. 81-445-66-33, e-mail