Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Dział Spraw Pracowniczych- Sekcja Spraw Socjalnych

  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
  tel. 81-445-69-11
  Kierownik Sekcji w Dziale: mgr Małgorzata Bień, Kierownik Sekcji w Dziale
  tel. 81-445-69-11, e-mail

  Jednostka nadrzędna

  Pozostali pracownicy

  • Bożena Podgórska, starszy referent, tel. 81-445-69-11