Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl    Administrator Bezpieczeństwa Informacji

    ul.Akademicka 13 20-950 Lublin
    tel. 81-445-66-22

    Pozostali pracownicy

    • mgr Agnieszka Gołębiowska, administrator bezpieczeństwa informacji, tel. 81-445-68-68