Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Administrator Bezpieczeństwa Informacji

  20-950 Lublin, ul.Akademicka 13
  tel. 81-445-68-68
  e-mail: agnieszka.golebiowska@up.lublin.pl

  Pozostali pracownicy

  • mgr Agnieszka Gołębiowska, administrator bezpieczeństwa informacji, tel. 81-445-68-68, e-mail