Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl    Biuro ds. Gospodarstw Doświadczalnych

    20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
    tel. 81-445-66-90
    e-mail: dariusz.juszczak@up.lublin.pl