Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Sekcja ds Zamówień Publicznych

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  tel. 81-445-66-03, 81-445-62-53, 81-445-60-73, fax 81-445-67-30
  e-mail: malgorzata.jatczak@up.lublin.pl
  www: http://www.up.lublin.pl/zamowienia/
  Kierownik Sekcji: mgr Małgorzata Jatczak, Kierownik Sekcji
  tel. 81-445-60-73, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Agnieszka Adamek, starszy referent, tel. 81-445-62-53, e-mail
  • Aleksandra Gadzało, starszy referent, tel. 81-445-62-53, e-mail
  • mgr Marta Mendel-Wilkołek, starszy specjalista, tel. 81-445-62-53 , e-mail
  • mgr Justyna Muszyńska-Sadło, specjalista, tel. 81-445-66-03, e-mail
  • mgr Magdalena Wiśniewska, starszy referent, tel. 81-445-66-03, e-mail