Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Sekretariat Uczelni

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  tel. 81-445-66-22, fax /tel. 81-533-37-52
  e-mail: sekretariat.uczelni@up.lublin.pl
  Kierownik Sekretariatu: mgr inż. Kinga Nakonieczna-Zelik, Kierownik Sekretariatu Uczelni
  tel. 81-445-66-22, tel./fax 81-533-37-52, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • Ewa Ciołek, specjalista, tel. 81-445-67-91, 81-445-69-08, e-mail
  • Marta Grzesiuk, pedel, tel. 81-445-67-91
  • inż. Anna Mróz, starszy referent, tel. 81-445-67-91, e-mail