Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Sekretariat Uczelni

  Akademicka 13, 20-950 Lublin
  tel. 81-445-66-22, 81-533-37-52, fax 81-533-37-52
  e-mail: sekretariat.uczelni@up.lublin.pl
  Kierownik Sekretariatu: mgr inż. Kinga Nakonieczna-Zelik, Kierownik Sekretariatu Uczelni
  tel. 81-445-66-22, 81-533-37-52, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • Ewa Ciołek, specjalista, tel. 81-445-67-91
  • Ewa Drabowicz, starszy portier, tel. 461-00-61 w. 201
  • Marta Grzesiuk, pedel, tel. 81-445-67-91