Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Kanclerz

  ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
  tel. 81-445-66-22, fax 81-533-37-52
  e-mail: sekretariat.uczelni@up.lublin.pl

  Pozostali pracownicy

  • mgr Grażyna Szymczyk, Kanclerz, tel. 81-445-66-22, 81-445-60-13, e-mail