Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Archiwum Uczelni

  Akademicka 13, 20-950 Lublin
  tel. 81-445-69-40
  Kierownik: mgr Konrad Słomiński, starszy specjalista
  tel. 81-445-69-40, e-mail

  Pozostali pracownicy