Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Dział Logistyki

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  tel. 81-445-66-04
  e-mail: wojciech.kaminski@up.lublin.pl
  Kierownik Działu: mgr inż. Wojciech Kamiński, Kierownik Działu
  tel. 81-445-66-04, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • Krzysztof Bogusław, kierowca , tel. 81-445-66-26
  • Andrzej Kamiński, kierowca , tel. 81-445-66-26
  • Paweł Kwiatosz, kierowca, tel. 81-445-66-26
  • Krzysztof Mościbrodzki, kierowca , tel. 81-445-66-26
  • mgr Marta Nowak, specjalista, tel. 81-445-65-46, e-mail
  • mgr inż. Agnieszka Nowicka, specjalista, tel. 81-445-65-25, e-mail
  • mgr Renata Parcheta, specjalista, tel. 81-445-65-55, e-mail
  • mgr inż. Ewa Pioś, specjalista, tel. 81-445-65-55, e-mail
  • Marek Piotrowski, kierowca , tel. 81- 445-66-26
  • Kamila Stankiewicz, starszy referent
  • mgr Iwona Szymczyk, specjalista, tel. 81-445-65-55, e-mail
  • Anna Wasilewska, specjalista, tel. 81-445-65-55, e-mail
  • Aleksander Żydek, kierowca , tel. 81-445-66-26