Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Uczelniane Centrum Informatyki

  Akademicka 15, 20-950 Lublin
  tel. 81 445 65 34, fax 81 445 65 42
  e-mail: osrodek.informatyki@up.lublin.pl
  www: http://up.lublin.pl/internet/
  Kierownik: dr inż. Rafał Magdziak, Kierownik
  tel. 81-445-66-47, e-mail

  Jednostki podległe

  Pozostali pracownicy

  • Małgorzata Bobrzyńska, specjalista ds. informatyki, tel. 81-445-65-34, e-mail
  • mgr inż. Paweł Cyranek, administrator sieci, tel. 81-445-68-02, e-mail / Dział Projektowo-Systemowy
  • inż. Kazimierz Firszt, specjalista ds. informatyki, tel. 81-445-67-80 / Dział Aplikacji Biznesowych
  • Barbara Gil, specjalista, tel. 81-445-65-34, e-mail
  • Krzysztof Kasprzak, konserwator sprzętu informatycznego, tel. 81-445-65-06, e-mail / Dział Pomocy Technicznej
  • mgr Jacek Kobyłecki, specjalista ds. informatyki, tel. 81-445-65-32, e-mail / Dział Pomocy Technicznej
  • mgr Dominik Kwaśniak, specjalista ds. informatyki, tel. 81-445-65-23 / Dział Projektowo-Systemowy
  • mgr Grzegorz Lipiński, specjalista ds. informatyki, tel. 81-445-65-14 / Dział Pomocy Technicznej
  • mgr inż. Paweł Luty, specjalista ds. informatyki, e-mail / Dział Projektowo-Systemowy
  • Piotr Mazur, starszy informatyk, tel. 81-445-65-19, e-mail / Dział Projektowo-Systemowy
  • mgr inż. Maciej Pudelski, informatyk, tel. 81-445-66-81 / Dział Pomocy Technicznej
  • mgr Emilia Rusin, specjalista ds. informatyki, tel. 81-445-65-33, e-mail / Dział Aplikacji Biznesowych
  • mgr Anna Szwajgier, specjalista ds. informatyki, tel. 81-445-65-23, e-mail / Dział Projektowo-Systemowy