Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Sekcja ds. BHP i Ochrony PPOŻ

  20-612 Lublin, ul.Głęboka 31
  tel. 81-445-68-29, 81-445-65-38
  e-mail: sekcja.bhp@up.lublin.pl
  Kierownik Sekcji: mgr Dariusz Kubel, Kierownik Sekcji
  tel. 81-445-68-29, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • mgr Marta Puchala-Hasiec, specjalista ds bhp, tel. 81-445-65-38, e-mail
  • mgr inż. Mariusz Szymczyk, starszy specjalista ds. bhp, tel. 81-445-65-38, e-mail