Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Dział Technologii Multimedialnych

  20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
  tel. 81-531-96-37, fax 81-531-96-37
  e-mail: dtm@up.lublin.pl
  www: http://www.up.lublin.pl/dtm
  Kierownik Działu: mgr Wojciech Olecki, Kierownik Działu
  tel. 81-531-96-35, kom. sł. 572-330-949, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • Adam Kamiński, specjalista , tel. 81-531-96-36, 81-445-69-93, kom. sł. 572-329-078, e-mail
  • mgr inż. Maciej Niedziółka, specjalista, tel. 81-531-96-34, kom. sł. 572-330-950 , e-mail
  • Maciej Pietraś, specjalista , tel. 81-531-96-36, 81-445-69-93, kom.sł. 572-329-076, e-mail
  • Bartosz Piotrowski, technik, tel. 81-531-96-39, 81-445-69-93, kom. sł. 572-329-077, e-mail
  • mgr Joanna Poręba, starszy referent, tel. 81-531-96-37 , e-mail
  • Zbigniew Wierzchowski, specjalista, tel. 81-445-65-93, kom. sł. 602-506-628, e-mail
  • mgr Tomasz Wójcik, starszy technik, tel. 81-445-65-93, kom. sł. 797-831-522, e-mail