Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Dział Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  tel. 81-445-65-94
  e-mail: promocja@up.lublin.pl, erasmus@up.lublin.pl
  Kierownik Działu: mgr Iwona Pachcińska, Kierownik Działu, Rzecznik Prasowy Uniwersytetu
  tel. 81-445-65-94, e-mail

  Jednostki podległe

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Anna Dębska, specjalista, tel. 81-445-65-73, e-mail / Zespół Programu Erasmus
  • mgr inż. Jerzy Horbowski-Zaranek, starszy specjalista, tel. 81-445-62-38, e-mail / Zespół Programu Erasmus
  • dr inż. Anna Jeżak, starszy referent, tel. 81-445-65-12, e-mail / Zespół Promocji Uczelni
  • mgr Witomiła Kowalik, specjalista, tel. 81-445-65-47, e-mail / Zespół Promocji Uczelni
  • dr Paweł Michalski, specjalista, tel. 81-445-65-12, e-mail / Zespół Promocji Uczelni
  • mgr Dagmara Sadowska, starszy referent, tel. 81-445-65-73, e-mail / Zespół Programu Erasmus
  • mgr inż. Kinga Słomińska, starszy specjalista, tel. 81-445-65-80, e-mail / Zespół Programu Erasmus
  • mgr Agnieszka Wasilak, starszy specjalista, tel. 81-445-66-91, e-mail / Zespół Promocji Uczelni