Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Dział Projektowo-Systemowy

  Akademicka 15, 20-950 Lublin

  Jednostka nadrzędna

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Paweł Cyranek, administrator sieci, tel. 81-445-68-02, e-mail
  • mgr Dominik Kwaśniak, specjalista ds. informatyki, tel. 81-445-65-23
  • mgr inż. Paweł Luty, specjalista ds. informatyki, e-mail
  • Piotr Mazur, starszy informatyk, tel. 81-445-65-19, e-mail
  • mgr Anna Szwajgier, specjalista ds. informatyki, tel. 81-445-65-23, e-mail