Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Dział Aplikacji Biznesowych

  Akademicka 15, 20-950 Lublin

  Jednostka nadrzędna

  Pozostali pracownicy

  • inż. Kazimierz Firszt, specjalista ds. informatyki, tel. 81-445-67-80
  • mgr Emilia Rusin, specjalista ds. informatyki, tel. 81-445-65-33, e-mail