Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Centrum Transferu Technologii UP

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  tel. 81-445-62-51, 81-445-62-50
  e-mail: komercjalizacja@up.lublin.pl
  Dyrektor Centrum: mgr inż. Iwona Niezgoda, Dyrektor Centrum
  tel. 81-445-62-51, e-mail

  Pozostali pracownicy