Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Centrum Nauki

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  tel. 81-445-69-68
  e-mail: izabela.czaja@up.lublin.pl, fundusze.unijne@up.lub
  p.o.Kierownika: mgr Izabela Czaja-Banasiak, specjalista
  tel. 81-445-69-68, e-mail

  Jednostki podległe

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Grażyna Gregorczyk, starszy specjalista, tel. 81-445-66-78, e-mail / Zespół ds. Nauki
  • mgr inż. Aleksandra Jezierska, specjalista, tel. 81-445-66-78, e-mail / Zespół ds. Nauki
  • lic. Paweł Litwińczuk, specjalista, tel. 81-445-65-99, e-mail / Zespół ds. Projektów i Funduszy
  • mgr Robert Przyłucki, specjalista, tel. 81-445-65-99, e-mail / Zespół ds. Projektów i Funduszy
  • mgr Katarzyna Ruczkowska, specjalista, tel. 81-445-69-70, e-mail / Zespół ds. Projektów i Funduszy
  • mgr inż. Anna Skiba, starszy specjalista, tel. 81-445-60-15, p. 473, e-mail / Zespół ds. Projektów i Funduszy
  • mgr inż. Wojciech Skiba, starszy specjalista ds. aparatury, tel. 81-445-66-84, e-mail / Stanowisko ds.aparatury
  • mgr inż. Joanna Smolińska, starszy specjalista, tel. 81-445-69-07, p. 463, e-mail / Zespół ds. Nauki
  • mgr inż. Dominika Żuk-Prokopiuk, specjalista, e-mail / Zespół ds. Projektów i Funduszy