Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Zespół ds. Nauki

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  tel. 81-445-69-07
  e-mail: joanna.smolinska@up.lublin.pl

  Jednostka nadrzędna

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Grażyna Gregorczyk, starszy specjalista, tel. 81-445-66-78, e-mail
  • mgr inż. Aleksandra Jezierska, specjalista, tel. 81-445-66-78, e-mail
  • mgr inż. Joanna Smolińska, starszy specjalista, tel. 81-445-69-07, e-mail