Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Stanowisko ds.aparatury

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  tel. 81-445-66-84
  e-mail: wojciech.skiba@up.lublin.pl

  Jednostka nadrzędna

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Wojciech Skiba, starszy specjalista ds. aparatury, tel. 81-445-66-84, e-mail