Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Zespół ds. Projektów i Funduszy

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  tel. 81-445-69-68
  e-mail: izabela.czaja@up.lublin.pl, fundusze.unijne@up.lub

  Jednostka nadrzędna

  Pozostali pracownicy

  • lic. Paweł Litwińczuk, specjalista, tel. 81-445-65-99, e-mail
  • mgr Robert Przyłucki, specjalista, tel. 81-445-65-99, e-mail
  • mgr Katarzyna Ruczkowska, specjalista, tel. 81-445-69-70, e-mail
  • mgr inż. Anna Skiba, starszy specjalista, tel. 81-445-60-15, p. 473, e-mail
  • mgr inż. Dominika Żuk-Prokopiuk, specjalista, e-mail