Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Centrum Kultury i Folkloru Wsi

  20-032 Lublin, ul. Langiewicza 12, blok E
  tel. 81 441 14 92
  e-mail: jawor@up.lublin.pl
  www: www.jawor.up.lublin.pl
  Kierownik: mgr inż. Zbigniew Romanowicz, Kierownik
  tel. 81-441-14-92, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Łukasz Bożek, specjalista-instruktor tańca, tel. 81-441-14-92
  • inż. Tomasz Chmurski, starszy referent, tel. 81-441-14-92
  • mgr inż. Marzena Dźwierzyńska, starszy specjalista-instruktor tańca, tel. 81-441-14-92
  • mgr Jadwiga Gąska, starszy specjalista-instruktor śpiewu, tel. 81-441-14-92
  • mgr inż. Maciej Gruszczyński, specjalista-instruktor muzyki, tel. 81-441-14-92
  • mgr inż. Kazimierz Kozak, starszy specjalista-instruktor tańca, tel. 81-441-14-92
  • mgr Katarzyna Wasilewska, specjalista-instruktor śpiewu, tel. 81-441-14-92
  • mgr inż. Piotr Wiącek, specjalista-instruktor muzyki, tel. 81-441-14-92
  • dr Mirosław Ziomek, starszy specjalista-dyrygent, tel. 81-441-14-92