Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Dział Organizacji Studiów

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  tel. 81-445-68-85
  e-mail: anna.wozniak@up.lublin.pl
  www: dos.up.lublin.pl
  Kierownik Działu: mgr inż. Anna Woźniak, Kierownik Działu
  tel. 81-445-68-85, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • mgr Izabela Cholewińska, starszy specjalista, tel. 81-445-66-99, e-mail
  • mgr Iwona Joć, specjalista, tel. 81-445-66-45, e-mail
  • dr inż. Zdzisław Kaczmarski, starszy specjalista, tel. 81-445-61-22 , e-mail
  • mgr inż. Edyta Kutnik, specjalista, tel. 81-445-69-99, e-mail
  • dr inż. Magdalena Patro, specjalista, tel. 81-445-65-88, e-mail
  • mgr inż. Beata Piętas, starszy specjalista, tel. 81-445-65-88, e-mail
  • Kinga Anna Tarchynska, referent, tel. 81-445-65-88, e-mail