Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Dział Spraw Socjalnych Studentów

  20-032 Lublin , ul. Langiewicza 6
  tel. 81-533-06-24, fax 81-533-06-24
  e-mail: stypendia@up.lublin.pl
  www: http://pomocmaterialna.up.lublin.pl/
  p.o. Kierownik Działu: mgr inż. Katarzyna Oleszek, Z-ca Kierownika Działu
  tel. 81 441 14 81 do 83 w. 109, e-mail

  Jednostki podległe

  Pozostali pracownicy

  • Paweł Antosiak, pracownik gospodarczy
  • Małgorzata Biszczak , pomocniczy pracownik obsługi
  • Barbara Bochniak , starszy portier
  • mgr Agata Borsuk, specjalista-administrator domu studenckiego, tel. 81-461-07-32 (33), e-mail / Sekcja Domów Studenckich
  • Barbara Bronisz, pomocniczy pracownik obsługi
  • Jarosław Domin, pracownik gospodarczy
  • Joanna Drabowicz, starszy portier
  • Ryszarda Drabowicz, starszy portier
  • Anna Dub, pomocniczy pracownik obsługi
  • Andrzej Dyjak, starszy portier
  • Ewa Grądzielewska, starszy portier
  • dr inż. Magdalena Hetman, Kierownik Sekcji Domów Studenckich, tel. 81-441-14-80, e-mail / Sekcja Domów Studenckich
  • mgr inż. Magdalena Koczy-Ścibura, specjalista, tel. 81-441-14-81 do 83 w.127, e-mail
  • Małgorzata Korkosz, starszy portier
  • mgr inż. Dorota Kowalska, starszy referent, tel. 81-441-14-81 do 83 w.127
  • Emilia Kozak, starszy portier
  • mgr Emilia Królikowska, specjalista, tel. 81-441-14-81 do 83 w.127, e-mail
  • Janina Krupa, starszy portier
  • Anna Lewicka, starszy portier
  • Anna Makarewicz, pomocniczy pracownik obsługi
  • Jerzy Makarewicz, starszy portier
  • mgr inż. Olga Michalska, specjalista -administrator domu studenckiego, tel. 81-461-07-39, e-mail / Sekcja Domów Studenckich
  • Teresa Mytyk, starszy portier
  • Mariola Penkala, pomocniczy pracownik obsługi
  • mgr Monika Puchacz, specjalista
  • mgr inż. Wiesława Rynkowska, specjalista-administrator domu studenckiego, tel. 81-441-14-91, e-mail / Sekcja Domów Studenckich
  • mgr inż. Ewa Rypulak, specjalista, tel. 81-441-14-81 w.108, e-mail
  • mgr inż. Krystyna Sajewicz, starszy specjalista, tel. 81-533-06-24, e-mail
  • Jerzy Serwin, starszy portier
  • mgr inż. Wioletta Skorupska, specjalista-administrator domu studenckiego, tel. 81-441-14-18, e-mail / Sekcja Domów Studenckich
  • Grażyna Stachyra, starszy portier
  • Hanna Staszewska, pomocniczy pracownik obsługi
  • Anna Supryn, pomocniczy pracownik obsługi
  • Dorota Szlachta, starszy portier
  • Andrzej Szymczyk, starszy portier
  • Teresa Tacyn, starszy portier
  • mgr Joanna Teter, specjalista
  • Regina Tkaczyk, pomocniczy pracownik obsługi
  • Teresa Tkaczyk, starszy portier
  • mgr inż. Anna Wąchała, starszy referent
  • Teresa Woźniak, starszy portier