Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

  20-612 Lublin, ul.Głęboka 31
  tel. 81-445-66-30
  e-mail: kształcenie@up.lublin.pl
  Kierownik Działu: dr Renata Reszka-Dyrka, Kierownik Działu
  tel. 81-445-66-30, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • dr Ewa Bartyś, starszy specjalista, tel. 81-445-66-30, e-mail
  • mgr inż. Patrycja Kwiatosz, specjalista, tel. 81-445-67-08, e-mail
  • mgr inż. Małgorzata Szwast, specjalista, tel. 81-445-67-08, e-mail
  • mgr inż. Łukasz Wójcik, specjalista, tel. 81-445-68-93, e-mail