Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami

  20-612 Lublin, ul. Głęboka 31
  tel. 81-445-66-05 , fax 81-445-67-19
  e-mail: kariera@up.lublin.pl
  Kierownik Biura: mgr inż. Dorota Piekutowska, Kierownik Biura
  tel. 81-445-66-05, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • mgr Lech Szafrański, starszy specjalista-doradca zawodowy, tel. 81-445-66-05, e-mail