Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl    Stanowisko ds. studentów niepełnosprawnych

    Pozostali pracownicy

    • mgr inż. Magdalena Łukasik, specjalista ds studentów niepełnosprawnych, tel. 81-445-65-40, e-mail