Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Dział Finansów i Płac

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13

  Jednostki podległe

  Pozostali pracownicy

  • mgr Małgorzata Bałdyga, starszy specjalista, tel. 81-445-67-58, e-mail
  • mgr inż. Aneta Bednarz, specjalista, tel. 81-445-65-58, e-mail / Kasa uczelniana
  • mgr inż. Teresa Chabuz, starszy specjalista, tel. 81-445-65-10, e-mail
  • mgr Aleksandra Kusyk, specjalista, tel. 81-445-67-09, e-mail
  • mgr Alicja Kwiatkowska, starszy specjalista, tel. 81-445-67-58, e-mail
  • mgr inż. Salwina Palonka, starszy specjalista , tel. 81-445-60-85, e-mail
  • mgr inż. Jadwiga Piwkowska, starszy specjalista, tel. 81-445-69-49, e-mail
  • mgr inż. Katarzyna Słotwińska, specjalista, tel. 81-445-65-10, e-mail
  • mgr inż. Elżbieta Szeliga, specjalista, tel. 81-445-65-10, e-mail
  • mgr inż. Sylwia Tryk, specjalista, tel. 81-445-66-07, e-mail
  • mgr inż. Magdalena Wiercińska, starszy specjalista, tel. 81-445-67-09, e-mail