Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Dział Księgowości

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  tel. 81-445-66-00
  Kierownik Działu: mgr inż. Renata Kranz, Kierownik Działu
  tel. 81-445-66-00, e-mail

  Jednostki podległe

  Pozostali pracownicy

  • mgr Magdalena Dobrzańska, specjalista, tel. 81-445-65-35, e-mail / Sekcja Inwentaryzacji
  • mgr inż. Jolanta Jasińska, specjalista, tel. 81-445-68-81 , e-mail
  • mgr inż. Liliana Kozioł, główny specjalista, tel. 81-445-69-49, e-mail
  • mgr inż. Magdalena Madejczyk, Kierownik Sekcji Inwentaryzacji, tel. 81-445-65-35, e-mail / Sekcja Inwentaryzacji
  • mgr Małgorzata Małocha, specjalista, tel. 81-445-68-12, e-mail
  • mgr Agata Narolska, specjalista, tel. 81-445-68-12, e-mail
  • mgr Urszula Parol, specjalista, tel. 81-445-65-35, e-mail / Sekcja Inwentaryzacji
  • Paulina Raczyńska, referent, tel. 81-445-65-35, e-mail / Sekcja Inwentaryzacji
  • mgr Małgorzata Sadowska-Janczak, specjalista, tel. 81-445-68-12, e-mail
  • mgr Iwona Wodyk, specjalista, tel. 81-445-68-81, e-mail
  • mgr Joanna Wójcik, specjalista, tel. 81-445-68-81, e-mail