Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Kwestor - Zastępca Kanclerza

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  tel. 81-445-67-23
  e-mail: ewa.walkowska@up.lublin.pl
  Kwestor-Zasępca Kanclerza: mgr Ewa Walkowska, Kwestor - Zastępca Kanclerza
  tel. 81-445-67-23, e-mail

  Pozostali pracownicy