Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Sekcja Rozliczeń Prac Badawczych i Projektów Unijnych

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
  tel. 81-445-60-85
  e-mail: malgorzata.sliwa@up.lublin.pl
  Zastępca Kwestora: mgr Małgorzata Śliwa, Zastępca Kwestora
  tel. 81-445-65-67, e-mail

  Pozostali pracownicy

  • mgr inż. Renata Jaworska, samodzielny referent, tel. 81-445-60-85, e-mail
  • mgr Ewa Misztal, starszy referent, tel. 81-445-60-85, e-mail
  • mgr Danuta Nowak, starszy specjalista, tel. 81-445-60-85, e-mail
  • mgr inż. Lidia Tkaczyk, samodzielny referent, tel. 81-445-60-85, e-mail