Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl    Sekcja ds. Analiz Ekonomicznych i Planowania

    Kierownik Sekcji: mgr Bożena Grabowska, Kierownik Sekcji
    tel. 81-445-67-28 , e-mail

    Pozostali pracownicy

    • mgr Grzegorz Brodacki, specjalista , tel. 81-445-67-28 , e-mail