Nazwa uczelni:  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adres:  ul. Akademicka 13
Kod pocztowy:  20-950
Miejscowość:  Lublin

NIP  712-010-37-75
REGON  000001896
e-mail  poczta@up.lublin.pl
WWW http://www.up.lublin.pl  Sekcja ds. Analiz Ekonomicznych i Planowania

  20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
  tel. 81-445-67-28
  e-mail: bozena.grabowska@up.lublin.pl
  Kierownik Sekcji: mgr Bożena Grabowska, Kierownik Sekcji
  tel. 81-445-67-28 , e-mail

  Pozostali pracownicy

  • mgr Grzegorz Brodacki, specjalista , tel. 81-445-67-28 , e-mail